Ochrana osobních údajů

1. Online principy ochrany osobních údajů

2. Které informace o vás shromažďujeme a za jakým účelem?

3. Ochrana osobních údajů a obecná ustanovení

4. Newsletter

5. Bezpečnost dat

6. Používání souborů cookies

7. Služba Google Analytics

8. Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Online principy ochrany osobních údajů

U uživatelů internetu stále více roste nejistota a nedůvěra, zda a jaké osobní údaje týkající se jejich osoby jsou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a případně předávány třetí osobě. Zákon o ochraně osobních údajů, a tím i vaše soukromí bereme velmi vážně. Z tohoto důvodu jsou přísně dodržovány zákonné předpisy o ochraně údajů a děláme vše proto, abychom vaši privátní sféru ochránili.

Vámi dodané údaje (prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře) slouží výhradně ke zpracování vašeho požadavku.

Ukládají a zpracovávají se pouze ty údaje, které jsou k tomu nezbytné. Vašim vstupem na webovou stránku se na našem serveru ukládají informace o vstupu (datum, čas, prohlížená stránka). Tyto informace slouží výhradně ke statistickým účelům. Vyhodnocení jsou prováděna pouze v anonymizované formě. Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím osobám. Nepoužíváme JAVA-Applets, ani ActiveX-Controls.

Upozorňujeme však na to, že naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných provozovatelů, na nichž se prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Nemáme vliv na to, zda jejich provozovatelé ustanovení o ochraně osobních údajů dodržují.

2. Které informace o vás shromažďujeme a za jakým účelem?

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, ulice, PSČ, místo/město, telefonní číslo, datum narození) jsou u nás ukládána pouze tehdy, pokud tyto údaje dobrovolně poskytnete resp., pokud jsou tyto údaje nezbytné. Je tomu tak hlavně při rezervaci vašeho zájezdu, ale i při vyplnění kontaktního formuláře, při účasti ve výherní hře, při odebírání newsletteru, nebo při účasti na anketách. Při rezervací a v případě platby kreditní kartou jsou zapotřebí ještě i údaje o typu kreditní karty: číslo kreditní karty, datum platnosti a ověřovací číslo na zadní straně. Zadáním těchto údajů souhlasíte s jejich uložením. Vaše údaje budou podle ustanovení ochrany osobních údajů důvěrně zpracovány a internetem přeneseny pomocí šifrovaného protokolu SSL.

Upozorňujeme na to, že vaše osobní údaje mohou být za účelem realizace rezervace resp. zájezdu případně předávány i do zahraničí příslušným provozovatelem služeb (letecké společnosti, hotely aj.).

Pokud v rámci uskutečnění rezervace nebo odběru newsletteru budete souhlasit s tím, že vaše údaje budou předány dále pro účely reklamy a jiných nabídek, vaše údaje uložíme a zpracujeme nebo tím pověříme subjekt, který se zavázal ochranu vašich údajů dodržovat. Vaše údaje neposkytujeme třetím subjektům mimo rámec našeho koncernu. Vašim vstupem na naši webovou stránku shromažďujeme údaje jako datum, čas a navštívené stránky.

Tyto údaje nebudou spojeny s vašimi osobními údaji, budou jen vyhodnoceny v anonymizované formě a slouží výlučně pro statistické účely, ale i pro účely zlepšování naší nabídky pro klienty.

3. Ochrana osobních údajů a obecná ustanovení

Shromažďování a zpracování všech osobních údajů je prováděno na základě ustanovení o ochraně osobních údajů. Shromažďovány a partnerům poskytovány budou pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro uskutečnění vaší cesty. Naši partneři a spolupracovníci jsou v souvislosti s ochranou údajů smluvně vázáni mlčenlivostí.

4. Newsletter

Příležitostně bychom vás chtěli informovat o našich nabídkách a službách a nabídkách a službách našich partnerů, a k tomu využíváme vaše osobní údaje. Pokud si to nepřejete, můžete na výše uvedenou adresu podat proti tomu odvolání.

Letáčky, tzv. newsletter, vám zasíláme výhradně na základě vašeho aktivního souhlasu. Odebírání letáčků, můžete kdykoli zrušit, pokud napíšete na e-mailovou adresu uvedenou v Impressum nebo klepnete na odkaz zrušení odběru, který je uveden na konci každého newsletteru.

5. Bezpečnost dat

bukuj.cz přijal nezbytná technická a organizační opatření k tomu, aby ochránila vámi poskytnuté osobní údaje před ztrátou, poškozením, manipulací a neoprávněným přístupem třetích osob.

K zajištění bezpečnosti přenosu dat mezi vaším prohlížečem a naším internetovým systémem, používáme technologii kódování SSL (Secure Socket Layer).

6. Používání souborů cookie

Na naší webové stránce používáme tzv. soubory „cookie“.

Soubory cookie jsou textové soubory, které prohlížeč ukládá na vašem pevném disku. Tyto soubory obsahují informace o tom, jaké weby jste navštívili a jaké reklamní prostředky jste si prohlédli. Soubory cookie však nikdy neumožňují zjištění osobních údajů jakými je např. jméno, adresa, e-mailová adresa atd. Provozovatelé webů používají soubory cookie, aby například prověřili, zda jste oprávněni prohlížet si určité informace na konkrétní webové stránce.

Váš prohlížeč nevyžaduje žádné speciální nastavení, aby tyto soubory cookie byly ve vašem počítači uloženy. Prohlížeč akceptuje soubory cookie ve standardních nastaveních a ukládá je například v seznamu „Temporary Internet Files“ (dočasné internetové soubory), protože nepředstavují žádné bezpečnostní riziko.

Pokud si nepřejete, aby bukuj.cz a jeho partneři používali soubory cookie, deaktivujte tuto funkci v prohlížeči. Bližší informace naleznete v nápovědě prohlížeče.

Po akceptování našich souborů cookie zůstávají tyto soubory ve vašem počítači 2 roky, pokud je samozřejmě nevymažete. Upozorňujeme však na to, že vypnutí souborů cookie může omezit prohlížení a používání konkrétní webové stránky a jejích služeb.

Webové majáky používáme výhradně ke statistickým účelům, ke shromažďování údajů o počtu anonymních uživatelů. V následných vyhodnoceních potom vidíme, které internetové stránky si naši návštěvníci prohlédli a jaké úkony provedli.

Vaši IP adresu nepoužíváme s úmyslem identifikovat vaši osobu, ale za účelem shromažďování údajů, mj. o provozu internetu. Tyto informace jsou vyhodnocovány službou Google Analytics www.google.com/analytics

7. Služba Google Analytics

Tato webová stránka využívá nástroje služby Google Analytics, webovou digitální analýzu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořené souborem cookie jsou prostřednictvím společnosti Google přenášeny a ukládány na server v USA. Google využívá tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání dané webové lokality, vyhotovení reportů/hlášení pro provozovatele webových stránek o aktivitách jejich webové stránky a za účelem rozšíření služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google může tyto informace případně posílat i třetím osobám, pokud to je zákonně předepsáno nebo pokud jsou třetí osoby pověřené společností Google zpracováním těchto údajů. Společnost Google nevytvoří v žádném případě propojení vaší IP adresy s ostatními, jinými údaji z Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušnými nastaveními softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete pravděpodobně moci v plném rozsahu využít všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů společností Google způsobem, formou, jakož i za účelem popsaným výše.

Shromažďování a ukládání dat můžete kdykoli odmítnout, a to nainstalováním tzv. pluginu (zásuvný/přídavný modul) z této webové stránky: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Naše webová stránka využívá funkci anonymizace službou Google Analytics. IP adresy jsou takto ukládány a zpracovány pouze ve zkrácené formě, a tím není možné přiřazení k osobě.

8. Prohlášení o ochraně osobních údajů

bukuj.cz se zavazuje k dodržování výše uvedených bodů o ochraně údajů.

V případě dalších dotazů k tématu ochrana údajů nás kontaktujte na info@bukuj.cz